Klachtenformulier

Bent u niet tevreden?

Bij SRM Rechtsbijstand besteden we veel aandacht aan onze dienstverlening. U staat immers centraal. Als u toch niet tevreden bent over onze werkwijze, dan stellen we het op prijs als u ons dat laat weten. Dit geeft ons de mogelijkheid onze dienstverlening te optimaliseren.

Misschien wilt u een klacht indienen, omdat u vindt dat uw behandelaar niet goed bereikbaar is. Het is ook mogelijk dat u het niet eens bent met het standpunt van uw behandelaar in uw zaak. Afhankelijk van de aard van uw klacht zullen wij beoordelen hoe hiermee het beste kan worden omgegaan.
Onze klachtcoördinator zorgt ervoor dat u zo spoedig mogelijk een eerste reactie van ons krijgt. Meestal is dat binnen één werkweek nadat u uw bezwaar bij ons bekend heeft gemaakt. De klachtcoordinator geeft u informatie over de volgende stappen en bewaakt de voortgang van de behandeling van uw klacht.

U kunt uw klacht indienen door uw gegevens hieronder in te vullen en uw klacht duidelijk te omschrijven. De klacht wordt verzonden als u op de knop [Verstuur] drukt. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via: 024 - 366 65 45