Vacatures

Voorzitter Bestuur Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM Rechtsbijstand)

Profiel

De Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM Rechtsbijstand) is in 1993 opgericht op verzoek van Bovemij Verzekeringen en verleent rechtsbijstand aan zowel zakelijke als particuliere relaties van Bovemij Verzekeringen en haar volmachten. De scheiding tussen het verzekeringsbedrijf en de rechtsbijstand schaderegelaar is bij wet voorgeschreven (artikel 4:65 lid 2, Wet op het financieel toezicht) ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche vragen om een deskundige en specialistische juridische dienstverlening binnen het organisatieonderdeel Verzekeringen van Bovemij. Naast SRM Rechtsbijstand is er ook algemene juridische ondersteuning mogelijk onder de naam Bovemij Rechtshulp.
Voor SRM Rechtsbijstand is het essentieel dat de onafhankelijkheid, zoals bij de wet voorgeschreven, gehandhaafd blijft.

Bestuur

Het bestuur van SRM Rechtsbijstand bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie (3) en maximaal vijf (5) bestuurders. Het is wenselijk dat de meerderheid van de bestuursleden advocaat is.

De bestuursleden worden door het bestuur van SRM Rechtsbijstand benoemd, waarbij voor iedere te benoemen bestuurder een voordrachtsrecht toekomt aan de Raad van bestuur van Bovemij N.V. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor een (1) aansluitende periode van vier (4) jaar, (statuten, artikel 4).

Het bestuur:

 • Bewaakt de positie van SRM Rechtsbijstand zoals in de Wet is vastgelegd.
 • Stelt beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen vast.
 • Stelt de begroting en werkplan vast.
 • Houdt toezicht op de directie en op de uitvoering van het vastgestelde beleid.
 • Neemt kennis van en bediscussieert de periodieke voortgangsrapportages.

Profiel Voorzitter bestuur SRM Rechtsbijstand

 • De beoogde Voorzitter van het bestuur is een krachtige integere persoonlijkheid van onbesproken gedrag.
 • De beoogde Voorzitter van het bestuur is advocaat. 
 • Heeft een ondernemende attitude en heeft een verscheidenheid aan bestuurlijke ervaring.
 • Heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en kennis van de mobiliteitsbranche.
 • Is een ‘teamspeler’.
 • Heeft ervaring met verandertrajecten.
 • Zoekt verbinding in plaats van conflicten.
 • Is in staat om een positieve, oplossingsgerichte bijdrage te leveren aan beleidsbepalende zaken waarbij verschillende belangen een rol kunnen spelen.
 • Moet in staat zijn om een visie te ontwikkelen, waarbij strategisch kunnen denken een essentiële eigenschap is.
 • Heeft ervaring als voorzitter bij bestuursorganen of als voorzitter bij een RvT/RvC. 

Reageren

Indien je geïnteresseerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren met toezending van je cv en je motivatie.
Deze vacature is in behandeling bij Yvette de Roij-de Bruijn (Directeur / Advocaat). Haar e-mailadres is: yvette.deroij@bovemij-srm.nl