Over SRM

Zowel zakelijk als privé kunt u te maken krijgen met een juridisch geschil. Voor verzekerden van Bovemij biedt de Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM) in dergelijke gevallen uitkomst. SRM Rechtsbijstand is in 1993 opgericht op verzoek van Bovemij en verleent rechtsbijstand aan zowel zakelijke als particuliere relaties van Bovemij en haar volmachten. De scheiding tussen het verzekeringsbedrijf en de onafhankelijke rechtsbijstandschaderegeling is bij wet voorgeschreven ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Mission statement

SRM verleent rechtsbijstand aan de relaties van de Bovemij NV en haar volmachtpartners. SRM streeft naar een hoge cliënttevredenheid, waarbij kwaliteit, aandacht en tijd voor de cliënt centraal staan. De SRM-juristen beschikken over een hoge mate van vakbekwaamheid en kennis van de BOVAG-branche. SRM is pragmatisch en oplossingsgericht.
Hieronder kunt u verder lezen hoe wij onze mission statement in praktijk brengen.

Persoonlijke benadering

Bij SRM Rechtsbijstand worden geschillen behandeld door juristen, advocaten en schadecorrespondenten, die gespecialiseerd zijn in een of meerdere rechtsgebieden. Kenmerkend voor de SRM-medewerkers is hun betrokkenheid, waardoor u de aandacht krijgt die u wenst.

 

Kwaliteit van dienstverlening

SRM Rechtsbijstand staat voor een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening. SRM-medewerkers volgen daarom met regelmaat opleidingen om hun juridische kennis op peil te houden en hun persoonlijke vaardigheden verder te ontwikkelen. SRM Rechtsbijstand werkt veelvuldig samen met zowel Bovemij als (mobiliteit)brancheorganisatie BOVAG. Door deze unieke wisselwerking heeft SRM Rechtsbijstand jarenlang specifieke kennis en ervaring kunnen opbouwen in de mobiliteitsbranche. Kennis en ervaring die we graag voor u inzetten. Dat SRM Rechtsbijstand door haar werkwijze ook daadwerkelijk succes boekt, blijkt onder meer uit klanttevredenheidsonderzoeken. Cliënten van SRM Rechtsbijstand blijken bijzonder tevreden te zijn over de dienstverlening op het gebied van het bereikte resultaat, de juridische kennis, de communicatie, het overbrengen van standpunten en de snelheid van behandeling.

SRM Rechtsbijstand voldoet aan de voorschriften van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand 2022 van het Verbond van Verzekeraars en aan de Verordening op de Advocatuur van de Nederlandse orde van advocaten.

Eigen advocaten

Bij SRM Rechtsbijstand werken, naast juridisch medewerkers en schadebehandelaars, ook advocaten. Dat betekent dat we u zo compleet mogelijk van dienst kunnen zijn. We kunnen u gedurende de gehele rechtsprocedure bijstaan, ook wanneer het wettelijk voorgeschreven is om bij een gerechtelijke procedure een advocaat in te schakelen (het zogenaamde procesmonopolie van de advocatuur). Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK te Den Haag: telefoonnummer 070-3353535.

Alle advocaten zijn in dienst van Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM). Dat betekent dat hij/zij optreedt voor SRM en voor de verzekerden van Bovemij Verzekeringen, haar dochters en haar volmachten. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staan alle advocaten van SRM, uitgezonderd de advocaat-stagiaires, geregistreerd op het rechtsgebied: algemene praktijk, burgerlijk recht.
Op grond van deze registratie zijn de advocaten van SRM verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

De advocaten van SRM Rechtsbijstand zijn alle geregistreerd op het hoofdrechtsgebied Algemene praktijk met sub-rechtsgebied Burgerlijk Recht. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde hoofdrechtsgebied.
De advocaten ontvangen geen derdengelden in de zin van de Voda. De advocaten zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. De advocaten kunnen geen derdengelden ontvangen, omdat zij niet beschikken over een stichting derdengelden. Dit is door SRM Rechtsbijstand op 30 maart 2022 aan de deken bekend gemaakt.

 

Advies bij letselschade

Van letselschade is sprake als u door een ongeval lichamelijke klachten ondervindt. Letselschade kan variëren van spierpijn, kneuzingen of last van uw rug (al is het maar een dag) tot ernstiger letsel. Bijvoorbeeld bij botbreuken of hersenletsel. Misschien bent u met deze klachten naar een (huis)arts of naar het ziekenhuis geweest en heeft u daardoor kosten gemaakt. Mogelijk heeft u ook recht op smartengeld. Dit is een financiële vergoeding voor het ongemak of leed dat is ontstaan (uw ‘immateriële schade’). Het kan ook voorkomen dat u recht heeft op een vergoeding voor huishoudelijke hulp, of vanwege een lager inkomen. In onze brochure vindt u nadere informatie met betrekking tot de behandeling van een letselschadezaak.

Als u hiervoor bent verzekerd, kan SRM u helpen deze schade te verhalen op de veroorzaker van een verkeers- of bedrijfsongeval. In de meeste gevallen wordt onderling een regeling getroffen en betaalt de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke (weder)partij uw schade. Soms is het nodig om hiervoor een rechter in te schakelen. Dat komt gelukkig niet vaak voor. In beide gevallen kunnen wij u helpen. Bel of mail ons voor meer informatie.

Vrije advocaatkeus

Indien het in uw zaak nodig is een advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld omdat er een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd? Dan is uw zaak in goede handen bij een advocaat van SRM Rechtsbijstand. Maar mocht u op dat moment niet willen dat de zaak behandeld wordt door een van onze ervaren advocaten, dan kunt u ook een eigen advocaat kiezen. Dan hebt u recht op vrije advocaatkeuze. Doe dit altijd in overleg met ons. Wij geven dan binnen de grenzen en mogelijkheden van uw polis de opdracht aan de advocaat van uw keuze. .