Over SRM rechtsbijstand

Zowel zakelijk als privé kunt u te maken krijgen met een juridisch geschil. Voor verzekerden van Bovemij biedt de Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM) in dergelijke gevallen uitkomst. SRM Rechtsbijstand is in 1993 opgericht op verzoek van Bovemij en verleent rechtsbijstand aan zowel zakelijke als particuliere relaties van Bovemij en haar volmachten. De scheiding tussen het verzekeringsbedrijf en de onafhankelijke rechtsbijstandschaderegeling is bij wet voorgeschreven ter voorkoming van belangenverstrengeling. De verlening van rechtsbijstand door SRM Rechtsbijstand is een unieke service voor u als verzekerde met een rechtsbijstandverzekering bij Bovemij dan wel haar volmachten.

 

U wenst rechtsbijstand?

De rechtshulp van SRM Rechtsbijstand is een unieke service voor klanten met een rechtsbijstandverzekering bij Bovemij of haar volmachten. U hebt een rechtsbijstandverzekering bij Bovemij en u krijgt te maken met een juridisch geschil of een schadezaak, wat dan? Als u rechtsbijstand wenst, meldt u dit zo spoedig mogelijk bij Bovemij . Bovemij controleert op basis van de polisvoorwaarden of uw zaak in aanmerking komt voor rechtsbijstand. Als dat zo is, gaat uw zaak naar SRM Rechtsbijstand voor inhoudelijke behandeling. Zodra wij de opdracht ontvangen, zal er aan de verzekerde een ontvangstbevestiging worden gezonden met daarbij de gegevens van de rechtshulpverlener en de termijn waarbinnen de behandelaar contact zal opnemen. In beginsel is dit binnen drie werkdagen. De behandelaar voert vervolgens, in overleg met u, verweer tegen een vordering van de wederpartij of stelt namens u een vordering in. Wij nemen actie in uw belang, we verzamelen met uw hulp bijvoorbeeld de benodigde gegevens, we onderhandelen voor u met de wederpartij of diens gemachtigde (bijvoorbeeld een advocaat) en we verlenen bijstand bij eventuele gerechtelijke procedures. 

 

Helpdesk

Om u in een vroegtijdig stadium van dienst te kunnen zijn met juridisch advies, kunt u bij SRM Rechtsbijstand terecht voor een kort telefonisch consult. U krijgt informatie en advies op rechtsgebieden waarvoor de rechtsbijstandverzekering dekking biedt, nog vóórdat er sprake is van een geschil. Zo kunnen problemen in een vroeg stadium aangepakt worden en geschillen worden voorkomen. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 024 - 36 66 545.

De telefonische helpdesk is een unieke service voor Bovemij-verzekerden met een rechtsbijstandverzekering. Houd s.v.p. uw polisnummer bij de hand als u belt.